Batterijen en accu's inzamelen

Conform de wet moeten wij u op het volgende attanderen:

Tot de leveromvang van vele producten, die wij versturen, behoren batterijen. Ook in de producten zelf kunnen batterijen of accu’s ingebouwd zijn, zoals bv. in afstandsbedieningen. In verband met de verkoop van oplaadbare en wegwerpbatterijen, zijn wij als dealer in overeenstemming met batterij wetgeving verplicht onze klanten te wijzen op het volgende:

Als eindgebruiker, bent u verplicht om batterijen na gebruiken bij een gemeentelijk inzamelpunt of het bij het verkooppunt gratis af te leveren.
Van ons ontvangen batterijen kunt u na gebruik, bij onder vermeld adres ,gratis teruggeven of voldoende gefrankeerd naar ons terugsturen.

    celexon Europe GmbH
    - Batterijen -
    Gutenbergstraße 2
    48282 Emsdetten
    Duitsland

Het weggooien met het huishoudelijk afval is in overeenstemming met de milieuwetgeving uitdrukkelijk verboden! Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte afvalbak op wielen (zie afbeelding links). Onder het prullenbak pictogram is de chemische benaming van de verontreinigende stof - "Cd" voor cadmium. "Pb" staat voor lood, "Hg" voor kwik.


celexon steunt uitdrukkelijk van de inhoud van de batterij regelgeving. Daarom vragen wij u zich aan bovenstaande informatie te houden en met ons voor een gezonder milieu te zorgen.