Garantievoorwaarden

De celexon Europe GmbH verleent een "bring-in" garantie voor alle producten van de merken celexon en Deluxx voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt alleen in Europa. De garantie wordt niet verleend indien andere dan materiaal of fabricagefouten worden geconstateerd.

Uitgesloten van de garantie zijn in het bijzonder:
a) Periodieke inspectie, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen door normale slijtage;
b) Transport en reiskosten en die door op- en afbouw van het product ontstane arbeidskosten
c) Verkeerd gebruik en misbruik van het product en bij onjuiste installatie (oa. direct zonlicht, de onmiddellijke nabijheid van airconditioners, kachels, verwarmingen);
d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, verkeerde netspanning, onjuiste ventilatie of andere, niet door celexon te verantwoorden redenen.

Om aanspraak te maken op de garantie stuurt u het product, op eigen kosten met het aankoopbewijs en de juiste verpakking, naar het volgende adres:

Als bewijs van aankoop worden geaccepteerd:
- Een geldig ordernummer voor een bestelling via de website van celexon.com of deluxx.com
- Een van een datum voorziene aankoop bon van een celexon / Deluxx dealer of een detailhandelaar, voorzien van de prijs en de productomschrijving.

Onze garantie reparatie service zal het beschadigde product controleren en repareren indien nodig. Celexon vervangt defecte producten naar eigen inzicht door nieuwe of gereviseerde producten, die qua uiterlijk en functie overeen met het originele product.

celexon Europe GmbH
Garantie
Gutenbergstraße 2
48282 Emsdetten
Duitsland

 

Uw gerepareerde product of vervangend product sturen wij vervolgens terug naar uw verzendadres. Defecte producten waarvan het model niet meer leverbaar is, worden vervangen door een soortgelijk model, indien beschikbaar. Anders wordt een product met soortgelijke functies geleverd. Een vervangend product heeft de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product, maar ten minste dertig (30) garantie.

Deze fabrieksgarantie beperkt niet uw wettelijke rechten jegens ons die voortvloeien uit het met ons gesloten koopcontract. Eventueel bestaande wettelijke garantierechten jegens ons blijven door deze garantiebelofte onaangetast. De garantie van de fabrikant doet dus geen afbreuk aan uw wettelijke rechten, maar breidt uw rechtspositie juist uit.

Indien het gekochte artikel gebreken vertoont, kunt u in het kader van de wettelijke garantie altijd contact met ons opnemen, ongeacht of er een garantiegeval bestaat of dat er een beroep op de garantie wordt gedaan. Het gebruik van deze rechten is gratis.