Gegevensbescherming

Verantwoordelijke:

Naam/bedrijf: celexon Europe GmbH
Straat, nr.: Gutenbergstr. 2
Postcode, stad, land: 48282 Emsdetten, Germany
Handelsregister nr.: HRB 12284 Amtsgericht Steinfurt
Zaakvoerder: Christoph Hertz
Telefoonnummer: +49 221 58834 50
E-mailadres: info@celexon.com

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

Naam: Niklas Holtmann
Straat, nr.: Gutenbergstr. 2
Postcode, stad, land: 48282 Emsdetten, Germany
Telefoonnummer: +49 221 58834 50
E-mailadres: privacy@celexongroup.com

 

Stand: 23.05.2018

 

1. Basisinformatie over gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

1.1. In deze verklaring omtrent gegevensbescherming worden u de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk "onlineaanbod" of "website" genoemd) uitgelegd. De verklaring omtrent gegevensbescherming is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platformen en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop het onlineaanbod wordt uitgevoerd.

1.2. Voor gebruikte termen zoals "persoonsgegevens" of de "verwerking" ervan verwijzen wij naar de bepalingen van artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1.3. De persoonsgegevens van gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens (bijv. namen en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van agenten, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van ons onlineaanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. gegevens in het contactformulier).

1.4. De term "gebruiker" heeft betrekking op alle categorieën personen waarvan de gegevens worden verwerkt. Dit zijn onder meer onze zakenpartners, klanten, geïnteresseerden en andere bezoekers van ons onlineaanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten als genderneutraal worden opgevat.

1.5. Wij verwerken persoonlijke gebruikersgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als daarvoor wettelijke toestemming is verkregen. Dit geldt in het bijzonder indien gegevensverwerking noodzakelijk is voor het leveren van onze contractuele diensten (bijv. orderverwerking) en online diensten, of indien dit wettelijk verplicht is, indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, evenals op grond van onze legitieme belangen (bijv. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking en beveiliging van onze online diensten in de zin van art. 6 par. 1 lid f. AVG), met name voor de bereiksmeting, het opstellen van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden, evenals het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden.

1.6. Wij wijzen erop dat de rechtsgrondslag van de toestemmingen art. 6 par. 1 lid a. en art. 7 AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen art. 6 par. 1 lid b. AVG, de rechtsgrondslag voor verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen art. 6 par. 1 lid c. AVG en de rechtsgrondslag voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen art. 6, par. 1 lid f. AVG is.

 

2. Beveiligingsmaatregelen

2.1 Wij nemen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving betreffende gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens zo te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.

2.2 De beveiligingsmaatregelen omvatten in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

 

3. Overdracht van gegevens aan derden en derde aanbieders

3.1 Het doorgeven van gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen. Wij geven gebruikersgegevens alleen aan derden door als dit bijvoorbeeld voor contractuele doeleinden noodzakelijk is op grond van art. 6, par. 1 lid b. AVG of op grond van legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, par. 1 lid f. AVG voor onze economische en effectieve bedrijfsvoering.

3.2 Indien wij gebruik maken van onderaannemers om onze diensten te verlenen, zullen wij passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen te waarborgen.

3.3 Indien in het kader van deze verklaring gegevensbescherming inhoud, instrumenten of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk "derde aanbieders" genoemd) worden gebruikt en zij hun zetel in een derde land hebben, moet ervan worden uitgegaan dat de gegevensoverdracht in de landen plaatsvindt waar de derde aanbieders hun zetel hebben. Derde landen zijn landen waar de AVG niet rechtstreeks van toepassing is, d.w.z. in beginsel landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens aan derde landen vindt plaats indien een passend niveau van gegevensbescherming, toestemming van de gebruiker of andere wettelijke toestemming verkregen is.

 

4. Uitvoering van contractuele diensten

4.1 Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen evenals contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) ten behoeve van het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten conform art. 6 par. 1 lid b. AVG.

4.2 Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, waarin ze met name hun bestellingen kunnen bekijken. Tijdens het registratieproces wordt de vereiste informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet geïndexeerd worden door zoekmachines. Indien een gebruiker zijn gebruikersaccount heeft beëindigd, worden zijn gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, behalve als opslag om commerciële of fiscale redenen noodzakelijk is conform art. 6 par. 1 lid c AVG. Het is aan de gebruikers om hun gegevens bij opzeg voor het einde van het contract op te slaan. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die zijn opgeslagen tijdens de looptijd van het contract onherroepelijk te verwijderen.

4.3 Tijdens de registratie en nieuwe aanmeldingen, evenals het gebruik van onze onlinediensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. Die gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen en de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Overdracht van deze gegevens aan derden vindt in beginsel niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken geldend te maken of indien er een wettelijke verplichting bestaat conform art. 6 par. 1 lid c. AVG.

4.4 Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites van ons onlineaanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. gegevens in het contactformulier of in het gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel om gebruikers bijv. productinformatie op basis van hun eerder gebruikte diensten te tonen.

 

5. Contactopname

5.1 Bij contactopname met ons (via contactformulier of e-mail) worden de gebruikersgegevens verwerkt voor de contactaanvraag en de behandeling ervan conform art. 6 par. 1 lid b. AVG.

5.2 Gebruikersinformatie kan in ons Customer-Relationship-Management Systeem ("CRM Systeem") of vergelijkbaar aanvraagsysteem worden opgeslagen.

 

6. Commentaar en bijdragen

6.1 Indien gebruikers commentaar of andere bijdragen achterlaten, worden hun IP-adressen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lid f. AVG gedurende 7 dagen opgeslagen.

6.2 Dit gebeurt voor onze veiligheid, wanneer iemand illegale inhoud achterlaat in een commentaar of bijdrage (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen wij zelf vervolgd worden voor het commentaar of de bijdrage en hebben we daarom belang bij het vast kunnen stellen van de identiteit van de auteur.

 

7. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

7.1 Op grond van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lid f. AVG verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

7.2 Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) voor de duur van maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsvoering mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

 

8. Cookies & bereiksmeting

8.1. Cookies zijn informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.

8.2 Wij maken gebruik van "Session Cookies", die alleen voor de duur van uw huidige bezoek op onze website worden opgeslagen (bijv. om de opslag van uw inlogstatus of de functie van uw winkelmandje en daarmee het gebruik van ons onlineaanbod mogelijk te maken). In een Session-Cookie wordt een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde Session-ID, opgeslagen. Daarnaast bevat een cookie ook informatie over de herkomst en de opslagtermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Session-Cookies worden bijvoorbeeld verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van ons onlineaanbod en u uitlogt of uw browser afsluit.

8.3 De gebruikers worden in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme bereiksmeting.

8.4 Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit onlineaanbod.

8.5 U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies die worden gebruikt voor bereiksmeting- en promotiedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

9. Google Analytics

9.1 Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lid f. AVG) maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van ons onlineaanbod door de gebruikers wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

9.2 Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

9.3 Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online-aanbod en om ons verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

9.4 Wij maken gebruik van Google Analytics om advertenties van Google en haar partners in reclamediensten alleen weer te geven aan gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald door de bezochte webpagina's) die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "Remarketing-" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen overlast vormen.

9.5 Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal verkorten. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

9.6 Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies weigeren door hun browsersoftware hierop in te stellen; gebruikers kunnen bovendien verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod verzamelt en verwerkt, door de browser-plug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

9.7 Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en mogelijkheid tot weigering vindt u op de websites van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl ("Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt"), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl ("Adverteren"), http://www.google.de/settings/ads (Beheer van gegevens die Google gebruikt om u reclame te tonen).

 

10. Google-Re/Marketingservices

10.1 Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 par. 1 lid f. AVG) maken wij gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kort "Google Marketing Services") van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

10.2 Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

10.3 De Google Marketing Services stellen ons in staat advertenties voor en op onze website doelgerichter te tonen, zodat gebruikers alleen advertenties krijgen die mogelijk bij hun interesses passen. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties ziet voor producten waarin hij geïnteresseerd was op andere websites, spreekt men van "remarketing". Bij de toegang tot onze en andere websites waarop Google Marketing Services actief zijn, voert Google direct een code van Google uit en worden (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "Web Beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met hulp daarvan wordt een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (er kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt in plaats van cookies). Cookies kunnen worden geplaatst door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker bezoekt, welke inhoud hem interesseert en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en nadere informatie over het gebruik van het onlineaanbod. Tevens wordt het IP-adres van de gebruikers opgeslagen, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verkort en alleen in uitzonderingsgevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar wordt verkort. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met de gegevens van de gebruiker in andere aanbiedingen van Google. Bovenstaande informatie kan ook door Google aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld. Als de gebruiker dan andere websites bezoekt, kunnen de advertenties op maat van zijn interesses worden weergegeven.

10.4 De gegevens van de gebruikers worden in het kader van de Google Marketing Services pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de namen of e-mailadressen van gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante data-cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent vanuit het oogpunt van Google dat de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de eigenaar van het cookie, ongeacht wie die die cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

10.5 Een van de marketingdiensten van Google die wij gebruiken is het onlineadvertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een ander "Conversion Cookie". Cookies zijn dus niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De door het cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die gekozen hebben voor conversietracering. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Deze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

10.6 We kunnen ook gebruik maken van de "Google Optimizer"-service. Met Google Optimizer kunnen wij de effecten van verschillende wijzigingen van een website (bijv. wijzigingen van invoervelden, ontwerp, enz.) in het kader van zogenaamde "A/B-testen" volgen. Cookies worden opgeslagen op de apparaten van de gebruiker voor deze testdoeleinden. Alleen pseudonieme gebruikersgegevens worden verwerkt.

10.7 Daarnaast kunnen wij gebruik maken van “Google Tag Manager” om Google Analytics en marketingdiensten op onze website te integreren en te beheren.

10.8 Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden is te vinden op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl, gegevensbeschermingsverklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

10.9 Als u bezwaar wilt maken tegen op interesse gebaseerde reclame door Google Marketing Services, kunt u gebruik maken van de instellings- en opt-out-mogelijkheden van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

 

11. Facebook Social Plugins

11.1 Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 par. 1 lid f. AVG) maken wij gebruik van Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en worden geïdentificeerd door een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Vind ik leuk" of een "Duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

11.2 Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

11.3 Als een gebruiker een functie van dit onlineaanbod met een dergelijke plug-in oproept, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar het apparaat van de gebruiker verzonden en in het onlineaanbod geïntegreerd. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeren gebruikers dus volgens ons kennisniveau.

11.4 Door integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het onlineaanbod heeft opgevraagd. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interageren met de plug-ins, bijv. door het indrukken van de "Vind ik leuk"-knop of het plaatsen van een commentaar, wordt de informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om hun IP-adres te verkrijgen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

11.5 Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

11.6 Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan de door hem op Facebook opgeslagen ledengegevens, dient hij zich vóór het gebruik van ons onlineaanbod bij Facebook uit te loggen en zijn cookies te verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn te vinden en voor te nemen binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de website in de VS http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

12. Facebook, Custom Audiences en Facebook-marketingdiensten

12.1 Op basis van onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod en voor deze doeleinden wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u gevestigd bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt.

12.2 Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

12.3 Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons onlineaanbod als doelgroep bepalen voor het tonen van advertenties (zogenaamde "Facebook-Ads"). Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-Ads die we plaatsen alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijvoorbeeld interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald door de bezochte websites) die we naar Facebook sturen (zogenaamde "Custom Audiences"). We willen de Facebook-pixel ook gebruiken om ervoor te zorgen dat onze Facebook-Ads tegemoetkomen aan de potentiële interesses van gebruikers en geen overlast vormen. De Facebook-pixel helpt ons ook de effectiviteit van Facebook-Ads voor statistische- en marktonderzoeksdoeleinden te begrijpen doordat we kunnen zien of gebruikers zijn omgeleid naar onze website na het klikken op een Facebook-advertentie (de zogenaamde "Conversion").

12.4 De Facebook-pixel wordt bij een bezoek aan onze website direct door Facebook geïntegreerd en kan een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens bij Facebook inlogt of Facebook bezoekt, wordt het bezoek aan ons onlineaanbod in uw profiel opgenomen. De gegevens die over u worden verzameld zijn anoniem voor ons, dus het geeft ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. Facebook slaat de gegevens echter op en verwerkt deze, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en deze door Facebook en voor eigen marktonderzoek- en reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. Als we gegevens naar Facebook sturen voor matchingsdoeleinden, worden ze lokaal in de browser versleuteld en alleen via een beveiligde https-verbinding naar Facebook verzonden. Dit gebeurt uitsluitend met het doel een vergelijking te maken met de gegevens die eveneens door Facebook worden versleuteld.

12.5 Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Algemene informatie over de weergave van Facebook-Ads vindt u dan ook in het privacybeleid voor gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt vindt u in de Facebook Help-sectie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

12.6 U kunt weigeren dat het Facebook-pixel uw gegevens verzamelt en gebruikt om Facebook-Ads weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties u op Facebook ziet, kunt u de pagina bezoeken die is ingesteld door Facebook en de instructies volgen voor op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

12.7 U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereiksmeting- en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

13. Nieuwsbrief

13.1 Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief evenals over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst ervan en de beschreven procedures.

13.2 Inhoud van de nieuwsbrief: Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrieven") alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van een nieuwsbrief in het kader van een registratie specifiek is omschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

13.3 Double-opt-in en registreren: Abonneren op onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat personen met andere e-mailadressen in kunnen loggen. Abonnementen op de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van de inlog- en bevestigingstijd, evenals het IP-adres. De wijzigingen in uw gegevens die bij de verzender zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

13.4 Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het om uw e-mailadres in te voeren.

13.5 Het registreren van de aanvraagprocedure is gebaseerd op onze legitieme belangen conform art. 6 par. 1 lid f. AVG. We hebben belang bij het hanteren van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem, dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient.

13.6 Opzegging/herroeping: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming herroepen. Daarmee vervallen tegelijkertijd uw toestemming voor de verzending door de verzendende dienst en de statistische analyses. Een afzonderlijke herroeping van de verzending door de verzender of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren. Als gebruikers zich alleen hebben geabonneerd op de nieuwsbrief en hun abonnement hebben opgezegd, worden hun persoonlijke gegevens verwijderd.

 

14. Integratie van diensten en inhoud van derden

14.1 Binnen ons onlineaanbod maken wij op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 par. 1 lid f. AVG) gebruik van inhoud of dienstaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "inhoud"), te integreren. Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieder van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist. We stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Externe aanbieders kunnen voor statistische- of marketingdoeleinden ook gebruik maken van zogenaamde pixel-tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "Web Beacons"). Via pixel-tags kan informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website geëvalueerd worden. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons onlineaanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

14.2 Hieronder wordt een overzicht gegeven van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde "opt-out"):

 • Indien onze klanten gebruik maken van de betalingsdiensten van derden (bijv. PayPal, Amazon Pay of Sofortüberweisung [onmiddelijke overschrijving]) zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectievelijke derde aanbieders van toepassing, die op de websites of in de transactietoepassingen kunnen worden geraadpleegd.
 • Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van Google Fonts vindt plaats via een serveruitwisseling met Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Landkaarten van de service "Google Maps" van de externe aanbieder Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=fr, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Video's van het platform "YouTube" door de externe aanbieder Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/settings/ads/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • In ons onlineaanbod zijn functies van de Google+-service geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u bent ingelogd in uw Google+ - account kunt u de inhoud van onze pagina's linken met uw Google+ - profiel door te klikken op de Google+ - knop. Zo kan Google het bezoek aan onze pagina's aan uw account koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Google+. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=fr, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • In ons onlineaanbod zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bij uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van deze pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • Ons onlineaanbod maakt gebruik van de functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gesteld dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de "Recommend-Button" van LinkedIn klikt en u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, dan kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • We maken gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest"). Wanneer u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt registratiegegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van bezochte websites met eveneens pinterestfuncties, het type en de instellingen van uw browser, de datum en tijd van uw verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies omvatten. Privacyverklaring: https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy.
 • In ons onlineaanbod kunnen functies van de Twitterdienst geïntegreerd zijn. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. De gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt. Privacybeleid Twitter op http://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen van Twitter wijzigen in uw accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.
 • We maken gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Tumblr, dat wordt beheerd door Tumblr, Inc. gevestigd in 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, VS ("Tumblr"). Wanneer u een pagina opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. De plug-in geeft registratiegegevens door aan de server van Tumblr in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van bezochte websites met eveneens Tumblr-functies, het type en de instellingen van uw browser, de datum en tijd van uw aanvraag, uw gebruik van Tumblr en cookies omvatten. Privacybeleid: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • We maken gebruik van functies van het XING-netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstraβe 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die functies van XING bevat, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover door ons bekend, worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd. Privacybeleid: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Analyse en optimalisatie van het web met behulp van de Hotjar-dienst van de externe aanbieder Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Met Hotjar kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt worden getraceerd (zogenaamde Heatmaps). Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk hoe ver gebruikers scrollen en welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Bovendien worden technische gegevens zoals geselecteerde taal, systeem, schermresolutie en browsertype vastgelegd. Hier kunnen, in ieder geval tijdelijk tijdens het bezoek aan onze website, profielen van gebruikers aangemaakt worden. Hotjar maakt het ook mogelijk om direct feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Hierdoor beschikken wij over waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. Privacybeleid: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out.
 • • Externe code van het JavaScript framework "jQuery", geleverd door de externe aanbieder jQuery Foundation, https://jquery.org.

 

15. Rechten van de gebruikers

15.1 Gebruikers hebben het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over hen hebben opgeslagen.

15.2 Daarnaast heeft de gebruiker recht op correctie van onjuiste gegevens, beperking van de verwerking en verwijdering van zijn persoonsgegevens, indien van toepassing, zijn recht op gegevensportabiliteit geldend te maken en in geval van vermoeden van onrechtmatige gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

15.3 Gebruikers kunnen hun toestemming ook herroepen, in principe geldend voor de toekomst.

 

16. Verwijdering van gegevens

16.1 De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan om verwijdering te voorkomen. Als de gegevens van de gebruiker niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

16.2 In overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden de gegevens gedurende 6 jaar bewaard conform § 257 par.1 HGB [Wetboek van koophandel] (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, commerciële brieven, boekhoudkundige documenten, enz.) of gedurende 10 jaar conform §127 par. 1 AO [Belastingwetgeving] (boeken, optekeningen, bestuursverslagen, boekhouddocumenten, commerciële en zakelijke brieven, fiscaal relevante stukken, enz.).

 

17. Recht van bezwaar

17.1 De gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen de toekomstige verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor directe marketingdoeleinden.

 

18. Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

18.1 Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of aan wijzigingen in de service en de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de gegevensverwerking. Indien toestemming van de gebruiker vereist is of indien onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten betreffende de contractuele relatie met de gebruikers, worden de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers aangebracht.

18.2 De gebruiker wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.